" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
Bible Studies Free Christian Books Free Christian eBooks About Us
  Free eBook Version of Chichewa edition 15

 


Paul C. Jongís Kukula Mumzimu Mundandanda wa 4:

- Kalata Woyamba wa Yohane (II)

 • Electronic Book Format : Acrobat PDF Reader
 • Current Downloads : 0
 • About this book
 • Table of Contents
 

Zam'katimu:

Kalambulabwalo


CHAPITALA 3
Mulungu Wathu Amene Anabwera kwa Ife ndi Chikondi Chodabwitsa (1 Yohane 3:1-8)
Kodi Níchimo la Mtundu Wotani Limene Sitiyenera Kuchita Pamaso pa Mulungu? (1 Yohane 3:9-16)
Iye Amene Asunga Malamulo a Mulungu Akhala mwa Iye (1 Yohane 3:17-24)

CHAPITALA 4
Yesani Mizimu Ngati Ichokera Mwa Mulungu (1 Yohane 4:1-6)
Tiyenera Kukhala Motani Kuchokera Tsopanoli? (1 Yohane 4:7-13)
Tiyenera Kukhala mu Chikondi Cha Mulungu (1 Yohane 4:16-21)

CHAPITALA 5
Kodi Níchoonadi Chotani Chimene Chikutimasura Kumachimo Athu Onse? (1 Yohane 5:1-4)
Kodi Níndani Wobadwa Mwa Mulungu? (1 Yohane 5:4-8)
Kodi Tikukhulupilira mu Chiyani? (1 Yohane 5:1-11)
Kodi Choonadi Cimene Chinatiombola Kumachimo Athu Onse Ndichotani? (1 Yohane 5:1-12)
Umboni Woona Umene Ukutipulumutsa Kumachimo Athu Onse (1 Yohane 5:8-13)
Ngati Míbale Akuchita Tchimo Losabweretsa Imfa, Timupempherere kwa Mulungu Kuti Azimupatsa Iye Moyo (1 Yohane 5:16-19)
Iye Ndi Mulungu Woona Ndiponso Moyo Wosatha (1 Yohane 5:20)
Ngakhale Nthawi Zonse Tingakhale Osowekera, Chikondi Changwiro Cha Mulungu Chinatiombola Kumachimo Adziko (1 Yohane 5:1-21)


 

 
Free Christian eBooks
    eBook List
    Chichewa edition 15
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     What is eBook?
   
 • About eBook
 •  
 • How to read an eBook?
 •  
 • FAQ
 •  
 • Download Help
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  register as a coworker
  Partner's Zone
     
  Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.